Energy Shift on syntynyt kahden energia-alalla toimivan yhtiön (One1 & e-Protech) yhteistyönä. Yhtiöiden toiminnat täydentävät toisiaan muodostaen tehokkaan energiakokonaisuuden aina monimuotoisesta energian tuotannosta energian jakelun ja kulutuksen tehokkaaseen käyttöön.

Toiminnassa hyödynnetään lisäksi suomalaista energiaosaamista ja -kokemusta isojen energiayhtiöiden avulla, jotka ovat varmistamassa pitkäaikaisen toiminnan ja toimialan vaatiman laadun.

Näin Energy Shift toimii

1

 • Katselmukset
 • Esisuunnittelu
 • Tuotantovaihtoehtojen
  kartoitus
 • Laskelmat
 • Kannattavuustarkastelu

2

 • Energian käytön ja
  operoinnin suunnittelu
 • Tekninen suunnittelu
 • Elinkaaripalvelujen
  kehittäminen
 • Palveluiden luominen

3

 • Hankintapalvelu
 • Teknologiatoimitus
 • Investoinnit
 • Projektinhallinta ja
  -valvonta
 • Käyttöönotto

4

 • Energian käytön
  seuranta ja hallinta
 • Huolto- ja ylläpitopalvelut
 • Etävalvonta,
  vikailmoitusten koordinointi
  ja toiminnan ohjaus
 • Raportointi
  Korvausinvestoinnit