Puhtaampi elinympäristö energian tuotannon avulla

Me Energy Shiftillä kartoitamme tuotannon tarpeet ja tarjoamme juuri kyseiseen kohteeseen parhaiten sopivat energiaratkaisut käyttäen tarjolla olevia puhtaita energialähteitä. Palveluun kuuluu myös yksityiskohtaiset selvitys- ja suunnittelupalvelut sekä projektien kokonaishallinta.

Huomioimme energiaratkaisuissa asiakkaan tarpeet ja paikaliset olosuhteet. Valitsemme parhaan käytössä olevan energian tuotantotavan tai useamman sopivan yhdistelmän. Lähes kaikki suunnittelemamme ratkaisut ovat uusiutuvaan energiaan perustuvia hybridilaitoksia, joissa yhdistyy kaksi tai useampia energian tuotantotapoja, joilla saavutetaan puhtaampi tulevaisuus meidän lapsenlapsillemme.

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT
Maalämpö
Bioratkaisut (pelletti, hake)
Biokaasu
Aurinkoenergia

HYBRIDIRATKAISUT
JÄÄHDYTYSRATKAISUT
LNG

Näin Energy Shift toimii

1

 • Katselmukset
 • Esisuunnittelu
 • Tuotantovaihtoehtojen
  kartoitus
 • Laskelmat
 • Kannattavuustarkastelu

2

 • Energian käytön ja
  operoinnin suunnittelu
 • Tekninen suunnittelu
 • Elinkaaripalvelujen
  kehittäminen
 • Palveluiden luominen

3

 • Hankintapalvelu
 • Teknologiatoimitus
 • Investoinnit
 • Projektinhallinta ja
  -valvonta
 • Käyttöönotto

4

 • Energian käytön
  seuranta ja hallinta
 • Huolto- ja ylläpitopalvelut
 • Etävalvonta,
  vikailmoitusten koordinointi
  ja toiminnan ohjaus
 • Raportointi
  Korvausinvestoinnit