Case Myrskylä

Case Myrskylä

Myrskylän Kirkkojärvellä valmistui hybridilämpölaitos, joka hyödyntää maa- ja aurinkolämpöä alueen lämmöntuotannossa. Lämpölaitos tarjoaa lämmön noin 60 kiinteistölle asuinalueen valmistuttua.

Maalämpö kerätään kallioperästä, johon on porattu yhteensä noin 800 metriä lämmönkeruuputkistoa. Laitosrakennuksessa lämpöpumppu siirtää kallioperästä saadun lämmön alueelle menevään lämpöverkkoon.

Aurinkolämpöä kerätään laitosrakennuksen viereiseltä alueelta, johon on asennettu yhteisteholtaan 55 kW edestä aurinkolämpöpaneeleita. Aurinkojärjestelmä on täysin automaattinen ja on aina päällä. Se kerää aurinkoenergiaa aina, kun sitä on mahdollista hyödyntää.