Kiinteistön terveelliset olosuhteet ovat monen tekijän summa

Meille Energy Shiftillä ei riitä vain energian säästäminen. Haluamme säästää energiaa olosuhteet edellä.

Kaikella tekemisellämme on lähtökohtana asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja niiden toteuttaminen. Joskus kiinteistön olemassa oleva rakennusautomaatio vaatii vain aktiivista käyttöä, mutta toisinaan vaaditaan ilmanvaihdon ja lämmitysjärjestelmän kokonaisvaltainen saneeraus. Oli ongelmasi pieni tai suuri, niin osaava henkilökuntamme vie projektit alusta loppuun.

KIINTEISTÖTEKNIIKKA
Ilmanvaihto
Valaistus
Lämmitys
Mittarointi ja seuranta

TURVARATKAISUT

Näin Energy Shift toimii

1

 • Katselmukset
 • Esisuunnittelu
 • Tuotantovaihtoehtojen
  kartoitus
 • Laskelmat
 • Kannattavuustarkastelu

2

 • Energian käytön ja
  operoinnin suunnittelu
 • Tekninen suunnittelu
 • Elinkaaripalvelujen
  kehittäminen
 • Palveluiden luominen

3

 • Hankintapalvelu
 • Teknologiatoimitus
 • Investoinnit
 • Projektinhallinta ja
  -valvonta
 • Käyttöönotto

4

 • Energian käytön
  seuranta ja hallinta
 • Huolto- ja ylläpitopalvelut
 • Etävalvonta,
  vikailmoitusten koordinointi
  ja toiminnan ohjaus
 • Raportointi
  Korvausinvestoinnit