One1 Oy aloitti selvitystyön biokaasuliiketoiminnan edellytyksistä Laitilassa

One1 Oy aloitti selvitystyön biokaasuliiketoiminnan edellytyksistä Laitilassa

One1 Oy voitti kilpailutuksen selvitystyöstä, jossa kartoitetaan kannattavuus biokaasulaitoksen rakentamiselle Laitilaan. Hankkeessa on mukana useita Laitilan yrityksiä ja maatiloja.

Projektin tavoitteena on löytää oikea liiketoimintakonsepti biokaasuliiketoiminnan käynnistämiselle. Laitokseen on tulossa syötteitä maataloudesta, elintarviketuotannosta ja teollisuudesta. Myös biojätteiden hyödyntäminen voi tulla kysymykseen. Kaasulle etsitään hankkeen aikana käyttökohteita liikenteestä, teollisuudesta ja julkisen sektorin prosessihöyryistä

Hanke valmistuu viimeistään toukokuussa ja mahdolliset päätökset liikentoimintakonseptin lukitsemisesta ja laitoksen rakentamisesta tehdään pian sen jälkeen

Lisätietoja

One1 Oy
Toimitusjohtaja
Mika Kallio
puh. 044 323 7707